دانلود طرح توجیهی: تولید شیرآلات پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی: تولید شیرآلات پلاستیکی
دانلود طرح توجیهی: تولید شیرآلات پلاستیکی

دانلود-طرح-توجیهی-تولید-شیرآلات-پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول     مالی       منابع انسانی       فضا و ...)

دارای فرمت pdf  می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات       بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

 

فهرست گزارش

فصل اول معرفی و بررسي وضعيت بازار محصول ... ۶

١. معرفي محصول . . ٧

۱.۱ . نام و كد آيسيك محصول .... ۷

۱.۲ . تعرفه گمركي و شرايط واردات و صادرات ......... ۹

۱.۳ . استانداردهاي ملي و ب ينالمللي موردنياز .. ۱۰

۱.۴ . بررسي زمينه هاي مصرف محصول  ۱۳

۱.۵ . بررسي كالاهاي جايگزين و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول . .. ۱۵

۱.۵.۱ . مقاومت برابر نور خورشيد . ......... ۱۵

۱.۵.۲ . مقاومت در برابر خوردگي . ......... ۱۶

۱.۵.۳ . شكل پذيري و طراحي .... ۱۶

۱.۵.۴ . قيمت نهايي محصول .... ۱۶

۱.۶ . اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز .... ۱۷

۱.۷ . كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ....... ۱۷

٢. وضعيت عرضه و تقاضا . ......... ١٩

۲.۱ . بررسي ظرفيت رهبرداري و روند توليد از آغاز برنامه اول ..... ۱۹

۲.۲ . سطح تكنولوژي، نام كشورها و شركت هاي سازنده ماشين آلات واحدهاي موجود ......... ۲۳

۲.۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد و در دست اجرا .  ۲۳

۲.۴ . بررسي روند واردات و صادرات محصول از آغاز برنامه اول . ..... ۲۵

۲.۵ . بررسي قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ........ ۳۲

۲.۶ . بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ....... ۳۵

۲.۷ . بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجم .. ۳۷

٣. پ يشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح . ....... ٣٧

٤. جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد  ٣٨

فصل دوم بررسي فني و تحليل تكنولوژي ۴۰

١. خواص و ويژگي ها ..... ٤١

٢. فرايند کلي توليد . ........ ٤٢

۲.۱ . قالب گيري تزريقي .......... ۴۲

۴۳ ... (Injection Unit) ۲.۱.۱ . واحد تزريق

۲.۱.۲ . واحد قفلكننده قالب . ..... ۴۴

۲.۲ . ايمني در قالب گيري تزريقي . ......... ۴۵

۲.۲.۱ . بازوي سقوط مكانيكي ... ۴۵

۲.۲.۲ . اتصال الكتريكي.. ۴۵

۲.۲.۳ . اتصال هيدروليكي . ......... ۴۵

۲.۳ . مشخصات ماشين هاي تزريق ....... ۴۷

۲.۳.۱ . ظرفيت تزريق . .... ۴۷

۲.۳.۲ . تناژ قفل كردن قالب ...... ۴۸

۲.۴ . مراحل قالب گيري تزريقي . ..........

۲.۴.۱ . مزاياي فرايند قالبگيري تزريقي  ۴۹

۲.۴.۲ . معايب قالب گيري تزريقي ......... ۴۹

٣. ت جهيزات و ماشين آلات مورد نياز ...... ٥٠

٤. م واد اوليه ي مورد نياز . . ٥١

۴.۱ . پليمر پل ياتيلن سنگين . ..... ۵۱

۵۲ ......... ABS ۴.۲ . پليمر

۵۲ ..... ABS ۴.۲.۱ . ويژگي هاي پليمرهاي

۵۳ ......... PVC ۴.۳ . پليمر

فصل سوم ارزيابي اقتصادي .......... ۵۴

١. مقدمه ... ٥٥

٢. ا طلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن .... ٥٥

۲.۱ . برآورد فروش سالانه ي واحد . ..... ۵۵

۲.۲ . برآورد ميزان و ارزش خوراك مورد نياز واحد ... ۵۶

۲.۳ . برآورد ميزان و ارزش انرژي و مواد جانبي مورد نياز واحد........ ۵۶

۲.۴ . هزينه خدمات نيروي انساني . ....... ۵۷

۲.۵ . جم عبندي اجزا و محاسبه سرمايه درگردش  ۵۸

٣. م يزان سرمايه گذاري ثابت مورد نياز مجتمع .... ٥٨

۳.۱ . هزينه ماشينآلات و تجهيزات خط توليد.. ۵۹

۳.۱ . هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .. ۶۰

۳.۲ . هزينه لوازم و اثاثيه اداري .......... ۶۰

۳.۳ . هزينه هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان .......... ۶۰

۳.۴ . جم عبندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت ..... ۶۱

٤. هزينه هاي مربوط به استهلاك، تعمير و نگه داري . ....... ٦٢

٥. ن تايج ارزيابي ... ٦٣

۶۴ .......... COMFAR III پيوست يک   نتايج محاسبات مالی

 

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل